Flygplatsarbetare börjar dabba och dansa efter lyckat kast


Bild:Herb/Facebook

En flygplatsarbetare firade med en dans efter att han lyckats kasta en orange kona på en annan kona. ha börjar dabba och ser ut att ha roligt på jobbet. Videon postades av Herb på Facebook med orden: ” Detta är varför det tar så lång tid att boarda planet.”

This is why my flights take so long to board

Mad skills. ✈️

Slået op af Herb i Torsdag den 23. august 2018