Segways förbjuds i Barcelona


Bild: toursegwaybarcelona.com

Segways har blivit ett vanligt inslag i Barcelona, turistguider hyr också ut scooters till turister, där turisterna lättare kan ta sig fram vid området kring Ciutat Vella. Men nu är det färdigåkt för turister, lokalborna har vunnit en strid att förbjuda dessa fortskaffningsmedel för resten av sommaren, skriver Guardian.

Böter för fordon
Alla Segways och cykeltaxis som kör mellan Hotel Vela och Olympic Port kommer att få böta 90 euro, cirka 865 kronor, de som upprepar detta kan få böta upp till 1000 euro, cirka 9500 kronor. Det finns 136 Segways i området, denna nya restriktion som är temporär, är något lokalborna välkomnar. Advokater i staden arbetar med att komma fram till en mer permanent lösning mellan elektriska/motorfordon och icke elektriska/ motorfordon som används av dagbesökare.

Ogenomtränglig stad
Mercedes Vidal, Barcelonas rådsherre säger: ”…vi har att göra med det faktum som är oerhört ogenomtränglig stad, med ett högt tryck med turister,” och tillägger att de har tittat på trafiksituationen i Europa och fann att det inte fanns några jämförelsebara platser som påminner om strandlinjen i staden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.